Device: Aquatizer QZ240
Installation date: 08.09.2022, 24.05.2022, 18.08.2022

Address: ul. Chełmońskiego 2, 76-032 Mielno – Unieście, Polska

Instytut Zdrowia SOFRA Sp. z o.o./